Diotech pakub energiasäästlikke tugev- ja nõrkvoolu lahendusi alates projekteerimisest kuni komponentide tarne ja elektrisüsteemide ehituseni. Pakume madalaima elukaare kuluga töökindlaid lahendusi lähtuvalt klientide individuaalsetest eelistustest.

Diotech-i peamiseks fookusvaldkonnaks on turvaline ja energiasäästlik valgustus. Seetõttu on Diotech-i tootevalikus enim esindatud just LED-tehnoloogiate tarnijad.

Läheneme töödele rätsepa põhimõttel. Lisaks laiapõhjalisele tarnijabaasile on meil pikaajaline kogemus elektrisüsteemide ehituses, projekteerimises ja tootearenduses. Arendame Diotech-i igapäevaselt pakkumaks töökindlaid lahendusi ja mõistlikku tarneaga ka juhul, kui klient soovib liikuda standardlahendustest kaugemale.

Meeskond

SIIM SOPLEPMANN

Tegevjuht, Diotech OÜ

Tel: +372 5373 8619
E-mail: siim.soplepmann@.ee

Siim on viimased 4 aastat olnud seotud tehnoloogiaettevõtetes arendustöö elluviimisega. Enne Diotech-ga liitumist töötas Siim äriarendajana superkondensaatorite tootmis- ning arendusettevõttes.

Siim omandas kõrghariduse USA-st Macalester-i Kolledžist ning Barcelona Ülikoolist. Ühtlasi on Siimul lõpetamisel Ärikorralduse magistrikraad (MBA) Tallinna Tehnikaülikoolis.

Diotech-s juhib Siim kolmanda põlvkonna tänavavalgustuse ja LED-tehnoloogial tuginevate energiasäästlike tööstusvalgustuslahenduste turule toomist.

TÕNU TIIRMAA

Tegevjuht, Diotech Electric OÜ

Tel: +372 5380 0300
E-mail: tonu.tiirmaa@.ee

Tõnul on üle 10-aastane kogemus sise- ja väliselektripaigaldiste ehituses, hoolduses ning projekteerimises. Suurem osa Tõnu varasemast tööst on olnud seotud elektriehituse tööde juhtimise ja planeerimisega.

Diotech Electric-s juhib Tõnu nelja elektrikute brigaadi, projekteerijaid ja automaatikuid. Ettevõtte tegevjuhina vastutab Tõnu ettevõtte kvaliteetse tulemuse ning järjepideva arendamise eest.

RASMUS RAJANDO

Müügispetsialist, Diotech OÜ

Tel: +372 5341 3610
E-mail: rasmus.rajando@.ee

Rasmuse tööülesanneteks on valguslahenduste koostamine ja sellega seotud arvutuste teostamine ning projektide eelarvestamine.

Enne Diotechi meeskonnaga liitumist tegeles Rasmus metallitööstuses projektide eelarvestamise ja müügitööga. Samuti on Rasmus alates 2009. aastast tegelenud heli- ja valgustehnika korraldamisega arvukatel üritustel.

MART MOORA

Arendus- ja finantsjuht, Diotech OÜ

Tel: +372 514 9962
E-mail: mart.moora@.ee

Enne Diotech-ga liitumist töötas Mart teadus- ja arendustegevuse konsultandina. Suurimad projektid on seotud energeetika ja tööstusvalgustusega.

Mart omandas kõrghariduse USA-st Towson-i Ülikoolist ja Suurbritanniast Cambridge-i Ülikoolist. Ühtlasi on Mardil magistrikraad majanduses Tartu Ülikoolist.

Diotech-s on Mardi ülesandeks klientide vajadustele vastavate valgustuslahenduste ning investeerimismudelite väljatöötamine.

PRIIT KEDROV

Projektijuht, Diotech Electric OÜ

Tel: +372 5692 8378

E-mail: priit.kedrov@.ee

Priit on elektrikuna töötanud alates 2006. aastast, kui ta lõpetas antud eriala Tartu Kutsehariduskeskuses. Priit on läbinud enesearendamiseks hulga elektrialaseid täiendkoolitusi. 2016. aastal sooritas ta B-pädevuseksami ja sai sellega elektritööde juhiks.

Samuti õpib Priit alates 2016. aasta septembrist Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal. Eriala annab häid taustateadmisi energiakasutuse, taastuvenergeetika ja energiasäästu valdkonnas.

Priidu tööülesandeks Diotech Electricus on osaleda projektide eelarvestamises, juhtida ja organiseerida elektritöid.

 

SIIM KÜÜNAL

Müügispetsialist, Diotech OÜ

Tel: +372 5270 606
E-mail: siim.kuunal@.ee

Siimu peamine tööülesanne on valguslahenduste ja sellega seotud arvutuste teostamine ning projektide eelarvestamine. Lisaks on Siim Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna doktorant ning materjalide ja nanotehnoloogia külalislektor. Siimu missiooniks on jätkusuutlike ja energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ning promomine. Teaduspõhine lähenemine ja nutikas optimeerimine on innovatsiooni valemiks. Diotech OÜ kannab endas kõiki eelnimetatud põhimõtteid.

SIIM MEHO

Tarneahela juht, Diotech OÜ

Tel: +372 520 6210
E-mail: siim.meho@.ee

Siim on Diotech-i müügi- ja klienditugi. Siimu peamised ülesanded on seotud eelarvestamise, valgustuse projekteerimise ja laohaldusega.

Siimul on omandamisel rakenduskõrgharidus ärijuhtimises ning tema ambitsiooniks on panustada süsteemsesse arendustöösse kiiresti arenevas ettevõttes.

 

TARAS JOSIPTŠUK

Projektijuht, Diotech Electric OÜ

Tel: +372 5550 5583
E-mail: taras.josiptsuk@.ee

Tarasil on elektritööde kogemus aastast 2011. Ta on õppinud TTÜ Eesti Mereakadeemias jõuseadmete erialal, mis hõlmab endas elektrotehnikat, elektroonikat, automaatikat, elektriseadmete käitu, tehnilist joonestamist, termodünaamikat ja külmaseadmeid.

Tema töökogemused on elektripaigaldiste ehituses ja projekteerimises alates kaubandus- ja büroopindadest, tööstushoonetest kuni korterite ja eramuteni. Tarasi tööülesanneteks Diotech Electricus on eelarvestada projekte, juhtida elektritöid ning nõustada kliente. Tema kompetentsi kuuluvad KNX ja DALI juhtsüsteemid, osaliselt ka multimeedia, side ja automaatika lahendused.