Diotech'i võrgulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Diotech pakub energiasäästlikke tugev- ja nõrkvoolu lahendusi alates projekteerimisest kuni komponentide tarne ja elektrisüsteemide ehituseni. Pakume madalaima elukaare kuluga töökindlaid lahendusi lähtuvalt klientide individuaalsetest eelistustest.

Diotech-i peamisteks fookusvaldkonnaks on valgustus- energia ja ressursisäästu lahendused.

Läheneme töödele rätsepa põhimõttel. Lisaks laiapõhjalisele tarnijabaasile on meil pikaajaline kogemus elektrisüsteemide ehituses, projekteerimises ja tootearenduses. Arendame Diotech-i igapäevaselt pakkumaks töökindlaid lahendusi ja mõistlikku tarneaga ka juhul, kui klient soovib liikuda standardlahendustest kaugemale.

Meeskond

SIIM SOPLEPMANN

Tegevjuht, Diotech OÜ

Tel: +372 5373 8619
E-mail: siim.soplepmann@.ee

Siim on viimased 8 aastat olnud seotud tehnoloogiaettevõtetes arendustöö elluviimisega. Enne Diotech-ga liitumist töötas Siim äriarendajana superkondensaatorite tootmis- ning arendusettevõttes.

Siim omandas kõrghariduse USA-st Macalester-i Kolledžist ning Barcelona Ülikoolist. Ühtlasi on Siimul lõpetamisel Ärikorralduse magistrikraad (MBA) Tallinna Tehnikaülikoolis.

TÕNU TIIRMAA

Vanemprojektijuht, Diotech Electric OÜ

Tel: +372 5380 0300
E-mail: tonu.tiirmaa@.ee

Tõnul on üle 10-aastane kogemus sise- ja väliselektripaigaldiste ehituses, hoolduses ning projekteerimises. Suurem osa Tõnu varasemast tööst on olnud seotud elektriehituse tööde juhtimise ja planeerimisega.

Diotech Electric-s juhib Tõnu viit elektrikute brigaadi, projekteerijaid ja automaatikuid. Ettevõtte vanemprojektijuhina vastutab Tõnu ettevõtte kvaliteetse tulemuse ning järjepideva arendamise eest.

MART MOORA

Arendus- ja finantsjuht, Diotech OÜ

Tel: +372 514 9962
E-mail: mart.moora@.ee

Enne Diotech-ga liitumist töötas Mart teadus- ja arendustegevuse konsultandina. Suurimad projektid on seotud energeetika ja tööstusvalgustusega.

Mart omandas kõrghariduse USA-st Towson-i Ülikoolist ja Suurbritanniast Cambridge-i Ülikoolist. Ühtlasi on Mardil magistrikraad majanduses Tartu Ülikoolist.

JANEK KIRSS

Projektijuht, Diotech Electric OÜ

Tel: +372 5698 6047
E-mail: janek.kirss@.ee

Janekil on üle 10-aastane kogemus sise- ja väliselektripaigaldiste ehituses ja hoolduses.

Suurem osa Janeki varasemast tööst on olnud seotud elektriehituse tööde juhtimisega.

Janek omab elektriehituse B1-pädevust. Ühtlasi on Janek sertifitseeritud päikeseelektrijaamade paigaldaja.

SIIM KÜÜNAL

Müügijuht, Diotech OÜ

Tel: +372 5270 606
E-mail: siim.kuunal@.ee

Siim aitab klientidel saavutada energiasäästu läbi uudseima valgus- või päikseelektrijaama tehnoloogia lahenduste.

Lisaks on Siim Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna doktorant ning materjalide ja nanotehnoloogia külalislektor.

Siimu missiooniks on jätkusuutlike ja energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ning promomine. Teaduspõhine lähenemine ja nutikas optimeerimine on innovatsiooni valemiks. Diotech OÜ kannab endas kõiki eelnimetatud põhimõtteid.

SIIM MEHO

Tarneahela juht, Diotech OÜ

Tel: +372 520 6210
E-mail: siim.meho@.ee

Siim on Diotech-i müügi- ja klienditugi. Siimu peamised ülesanded on seotud eelarvestamise, valgustuse projekteerimise ja laohaldusega.

Siimul on omandamisel rakenduskõrgharidus ärijuhtimises ning tema ambitsiooniks on panustada süsteemsesse arendustöösse kiiresti arenevas ettevõttes.

 

TARAS JOSIPTŠUK

Projektijuht, Diotech Electric OÜ

Tel: +372 5550 5583
E-mail: taras.josiptsuk@.ee

Tarasil on elektritööde kogemus aastast 2011. Ta on õppinud TTÜ Eesti Mereakadeemias jõuseadmete erialal, mis hõlmab endas elektrotehnikat, elektroonikat, automaatikat, elektriseadmete käitu, tehnilist joonestamist, termodünaamikat ja külmaseadmeid.

Tema töökogemused on elektripaigaldiste ehituses ja projekteerimises alates kaubandus- ja büroopindadest, tööstushoonetest kuni korterite ja eramuteni. Tarasi tööülesanneteks Diotech Electricus on eelarvestada projekte, juhtida elektritöid ning nõustada kliente. Tema kompetentsi kuuluvad KNX ja DALI juhtsüsteemid, osaliselt ka multimeedia, side ja automaatika lahendused.

 

MIKK HELLESTE

Müügijuht, Diotech OÜ

Tel: +372 56 158 785

E-mail: mikk.helleste@.ee

Kogemuste pagas on Mikul mitmekesine. Enne Diotech-iga liitumist töötas Mikk energeetika valdkonnas tootejuhina, kus ühed suurimad projektid olid seotud valgustusega. Ühtlasi on Mikk töötanud 6 aastat tootmissektoris projektijuhina, kus peamiselt toodeti ja paigaldati terasest ehituskonstruktsioone Skandinaavia klientidele.

Mikul on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootearenduse ja tootmistehnika erialal.

Diotech-is on Miku peamisteks ülesanneteks kliendisuhete loomine ja hoidmine Põhja-Eesti piirkonnas.

TÕNU BIEDERMANN

Projektijuht, Diotech OÜ

Tel: +372 5330 3683

E-mail: tonu.biedermann@.ee

Tõnul on 17-aastane töökogemus elektrivõrkude remondi, hoolduse ja juhtimise alal. Enne Diotechiga liitumist oli Tõnu elektrienergia jaotussüsteemi operaator. Omab elektrialast  A- pädevust. Tõnul on omandatud tehnikateaduse bakalaureusekraad Eesti Maaülikoolis energiakasutuse erialal. Tõnu tööülesanneteks Diotechis on eelarvestada projekte, juhtida elektritöid, teostada käidu ülevaatusi.

STEN VÄÄN

Projekteerija, Diotech Oü

Tel: +372 5562 6017

E-mail: sten.vaan@.ee

Viimase kuue aasta jooksul on Sten omandanud teadmisi ning oskusi sise-elektripaigaldiste ehitamises. Lisaks on eelnevad töökogemused arendanud Steni oskusi eelarvestamises, projekteerimises ning projektijuhtimises. 

Sten on omandatud Tallinna Tehnikakõrgkoolis rakendusliku kõrghariduse elektritehnika erialal ning talle on väljastatud elektrialane „B“ pädevus. Steni tööülesanneteks Diotech-is on elektripaigaldiste ning päikesejaamade projektide koostamine. 

HARDY KALLAS

Joonestaja/eelarvestaja, Diotech OÜ

Tel: +372 5558 7258

E-mail: hardy.kallas@.ee 

Hardy on õppinud Võrumaa kutsehariduskeskuses mehhatroonikat.

Peamisteks tööülesanneteks Diotech-is on joonestamine/projekteerimine ja eelarvete koostamine.

Vabal ajal huvitub Hardy elektrotehnikast, automaatikast ning arvutitest.